Det er IKKE lov å drikke i campen!

Reglene for russecampen er her nå. Regler må man ha, og de er like upopulære som de er nyttig.

Det som kanskje kommer som et sjokk for de fleste er at man ikke kan drikke i campen, da det er offentlig sted. Alt av drikking foregår i bussene. Et juridisk smutthull.

Her er campens regler:

Adgang til campen:

Det er bare elever som er russ i 2019 som får oppholde seg i campen. Ikke-russ bortvises fra campen. Personer som hjelper ikke-russ inn blir nektet inngang i campen resten av russetida.

Sikkerhet:

Området mellom busser og veier til nødutgangen skal holdes ryddige og slik at man kommer seg raskt ut av området.

Aggregater må ikke plasseres inni eller rett utenfor dør til busser/vogner grunnet faren for kullosforgiftning. Det er ikke lov å ha griller, åpen ild eller gass el.l. for oppvarming eller matlaging inne i eller utenfor busser og vogner. Det blir et område for bål og grilling.

Alle russ er ansvarlig for å lese alle sikkerhetsplaner og regler som blir lagt ut. Dette gjelder ROS-analysen, evakueringsplan, sikkerhetsanalyse og annen viktig informasjon.

Oppførsel:

I campen skal alle oppføre seg på en ordentlig måte og bruke sunn fornuft.  Dette er viktig for trivselen for alle russen og for vaktene.

Ha respekt for de voksne og for vaktene som er i campen. Regelbrudd kan føre til bortvisning.

Mobbing og slåssing i campen er forbudt og medfører bortvisning fra campen. Vold politianmeldes.

All hærverk er forbudt. Personer som utøver hærverk bortvises fra campen for en gitt periode. 

Det er ikke tillat å klatre opp på busser/vogner eller gjerder.

Det er nulltoleranse for narkotika på området. Bruk av dette vil føre til utestengelse fra campen og eventuelt stenging av vogn/buss resten av russetiden.

Urinering skal bare foregå på toaletter og urinal, ikke i campen om området rundt.

Drikking skjer inne i campen og i bussene, IKKE utenfor gjerdene. Der gjelder vanlige regler og drikking på offentlig plass er forbudt.

Campen skal holdes ryddig. Hver buss/vogn skal holde buss og området rundt ryddig og følge sin ryddedag i uken. Søppelcontainere skal benyttes. Dersom man ikke møter til rydding fører dette til at depositumet ryker. Campen skal være ferdigryddet til 19.mai, all russ til ansvar for å få dette gjort.

Musikkanlegget til busser/vogner skal plasseres inni bussene. Ingen av høyttalerne skal plasseres utenfor bussene. Musikken skal også skrus ned klokken 23:00 grunnet at nærområdet ikke skal plages av støy. Dersom musikken ikke skrus ned fører dette til stenging av buss og bortvisning.